ทำฟันถาวร ด้วยรากฟันไทเทเนียม

รากฟันเทียมราคา โดยธรรมชาติฟันของคนเรามี 2 ชุด คือ ฟันชุดแรก เรียกว่า ฟันน้ำนม ฟันชุดที่สอง เรียกว่า ฟันแท้ หมดจากฟันแท้ก็ต้องหันมาพึ่งพาฟันปลอม แต่ด้วยความก้าวหน้าของแวดวงทันตกรรมในทุกวันนี้ เราสามารถมีฟันชุดที่สามเพิ่มขึ้นมาได้ เรียกว่า ฟันถาวร ซึ่งจะช่วยให้คุณกลับมามีฟันไว้เคี้ยวอาหารที่ชอบ พูดคุย หรือยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง และฟันถาวรนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต

การทำฟันถาวร จะมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ รากฟันเทียมราคา

รากฟันเทียมราคา

รากฟันไทเทเนียม (fixture) มีลักษณะคล้ายรากฟัน สามารถเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อเนื้อเยื่อ มีความแข็งแรงคงทน สามารถรับแรงบดเคี้ยวและคงรูปได้ดี
เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เป็นส่วนที่ใส่ลงบนรากฟันไทเทเนียมเพื่อให้ครอบฟันยึดติดแน่นกับรากฟันไทเทเนียม
ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ทำด้วยเซรามิค (porcelain) เลียนแบบรูปร่างและสีของฟันธรรมชาติ หรือทำด้วยโลหะ ทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงบดเคี้ยวอาหาร
สำหรับขั้นตอนการทำฟันถาวร ไม่ยุ่งยาก โดยปกติจะมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

เตรียมความพร้อมก่อนทำ
ทันตแพทย์จะตรวจสภาพช่องปากอย่างละเอียด, ตรวจ x-ray หรือถ้าจำเป็นก็จะทำ CT Scan เพื่อประเมินความหนาของกระดูกขากรรไกรและเนื้อเยื่อบนสันเหงือก อาจทำการพิมพ์ปากเพื่อใช้วางแผนการรักษา และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมของรากฟันไทเทเนียม
การฝังรากฟันไทเทเนียม
ทันตแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ให้ก่อน จากนั้นจะทำการผ่าตัดฝังรากฟันไทเทเนียมลงไปในกระดูกขากรรไกร และเย็บปิดแผล จากนั้น 7-14 วัน จึงมาตัดไหมที่เย็บออก รอประมาณ 3 – 6 เดือน เพื่อให้รากฟันยึดติดกับกระดูกขากรรไกร
การพิมพ์ปากทำครอบฟัน
ทันตแพทย์จะต่อเดือยรองรับครอบฟัน และใส่เครื่องมือที่ช่วยสร้างร่องเหงือก จากนั้น 1 – 2 สัปดาห์ จะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งทำครอบฟัน
การใส่ครอบฟัน
ทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันให้ ก็จะได้ฟันที่สวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม หากคุณภาพของกระดูกขากรรไกรของผู้มารับบริการไม่มีความหนาแน่นเพียงพอจะเป็นที่อยู่ของรากฟันไทเทเนียม ขั้นตอนการฝังรากฟันก็ต้องประวิงออกไปก่อน เพื่อปลูกกระดูกให้มีความหนาเหมาะสมก่อนจึงจะทำได้ หากมีการปลูกกระดูกร่วมด้วยมักใช้ระยะเวลาทำทุกขั้นตอนประมาณ 6 เดือน – 1 ปี (ปกติ 3 – 4 เดือน) แต่ถ้าคำนึงถึงผลที่ได้ก็ถือว่าไม่นานเกินรอค่ะ

คนที่เหมาะจะทำ ฟันถาวรด้วยรากฟันไทเทเนียม ได้แก่

ต้องการใส่ฟันเพียงซี่เดียว โดยที่ฟันข้างเคียงอยู่ในสภาพดี
คนที่ใส่ฟันปลอมทั้งปาก แต่พบปัญหาว่ากระดูกขากรรไกรล่างยุบตัวลงมากทำให้ฟันปลอมหลุดได้ง่าย สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝังรากฟันไทเทเนียม ซึ่งตัวรากฟันจะช่วยยึดฟันปลอมให้แน่นขึ้น
คนที่ไม่ชอบการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้
คนที่ไม่ต้องการกรอฟันในการทำฟันปลอมชนิดติดแน่น
ส่วนข้อจำกัดของการทำฟันถาวร ด้วยรากฟันไทเทเนียมก็มีเช่นกัน ได้แก่

คนที่มีโรคทางระบบที่ควบคุมได้ไม่ดี เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
คนที่สุขภาพจิตใจไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถควบคุมตนเองหรือสื่อสารให้เข้าใจได้
คนอายุน้อยที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร
คนที่ได้รับยารักษากระดูกพรุน (bisphosphonate
ในช่วงแรกหลังทำฟันถาวร ด้วยรากฟันไทเทเนียม ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

กัดผ้าให้แน่นพอสมควรไว้ 1 – 2 ชั่วโมง มีเลือดหรือน้ำลายให้กลืน เลือดหยุดแล้วให้คายผ้าทิ้ง
ถ้าเลือดไหลไม่หยุด ห้ามอมน้ำแข็ง ควรใช้น้ำแข็งห่อประคบนอกปากตรงบริเวณที่ผ่าตัด
ห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำยาใดๆ ในวันแรก วันต่อไปใช้น้ำยาบ้วนปากที่ทันตแพทย์สั่งหรือน้ำเกลืออุ่น ๆ (น้ำ 1 ถ้วย ผสมกับเกลือครึ่งช้อน) บ้วนเบาๆ โดยเฉพาะภายหลังการรับประทานอาหาร
ใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดช่องปากตามปกติ โดยระวังแผลผ่าตัด
รับประทานยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่ง
ห้ามเอานิ้วมือหรือไม้จิ้มฟันมาแคะบริเวณแผล ห้ามดูดแผลเล่น
อย่าออกกำลังกายเกินควร
ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา หรือรับประทานอาหารเผ็ดจัด ร้อนจัด
ห้ามสูบบุหรี่หลังการฝังรากเทียม
กรณีที่ทำฟันถาวรด้วยรากฟันไทเทเนียมพร้อมกับการใส่ครอบฟันชั่วคราวทันที ในช่วง 2-3 เดือนแรกให้หลีกเลี่ยงการกัด หรือบดเคี้ยวในตำแหน่งนั้น หลีกเลี่ยงการบดเคี้ยวในตำแหน่งฟันที่ฝังรากเทียม
ถ้ามีอาการบวม ชา มีเลือดออกในรูจมูก หรือรู้สึกมีอาการผิดปกติ ควรกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจ รากฟันเทียมราคา